Rakovina 4. stupeň: jak žít?

Trvalé stresové situace, nekvalitní potraviny, zvýšené množství chemických karcinogenních sloučenin ve vzduchu jsou jen některé z důvodů vzniku nádorových nádorů v těle. Tyto faktory by měly být přidány k neustálému snižování imunity, špatnému způsobu života, genetické náchylnosti některých lidí k rakovině, a je jasné, proč je toto onemocnění považováno za skutečnou katastrofu pro lidstvo a co způsobuje neustálý meziroční nárůst počtu pacientů s rakovinou.

Důležitým klíčem k úspěšné léčbě onkologických onemocnění je jejich nejčasnější odhalení, v počátečních stadiích moderní medicíny poměrně úspěšně bojuje s takovými diagnózami. A co dělat, když byla objevena rakovina stadia 4, je to beznadějné?

Co je rakovina stadium 4, pokud jde o léky

Čtvrtým stupněm onkologických onemocnění je nekontrolovaný a nevratný proces šíření rakovinných buněk v celém těle a je poškozen nejen samotným nemocným orgánem, ale i mnoha blízkými či vzdálenými. Metastatická ložiska jsou tvořena, rakovinné buňky jsou neseny krevními cévami v celém těle a mohou poškodit jakékoliv buňky zdravých orgánů. Velikost samotného tumoru přitom nezáleží - 5-6 mm v případě melanomu nebo neuroendokrinního tumoru potravinového systému a až 30 cm v průměru s nádorem Juning.

Světová organizace pro boj proti rakovině vyvinula obecná kritéria pro určení poslední fáze rakoviny:

 • Progresivní onkologická léze s výskytem metastáz v plicích, játrech, slinivce, mozku nebo kostech.
 • Rychle rostoucí nádor v jednom orgánu.
 • Extrémně fatální formace: karcinom pankreatu, rakovina plic, melanom, mnohočetný myelom atd.

Existují některé typy rakoviny, které v počátečních stadiích vývoje nezpůsobují viditelné zhoršení pohody pacienta. V souvislosti s takovými skrytými symptomy je detekce onkologie v raných stadiích extrémně obtížná. Trvalé poradenství pro všechny - podstoupit pravidelné důkladné vyšetření ve zdravotnických zařízeních. Ale pro naši zemi, splnění požadavků lékařů, a to i se všemi touhami pacientů, je velmi problematické. A to nejen kvůli jejich neochotě, ale také kvůli nízké kvalitě lékařské péče a zastaralým zařízením ve vnitřních oblastech.

Je diagnóza špatná?

Pokud byly zkoušky provedeny zkušenými lékaři s moderním vybavením, je chyba zcela vyloučena. Moderní medicína příjmu má dostatek příležitostí k tomu, aby učinila jedinou správnou diagnózu, rakovina 4. stupně má výrazné rysy, které zkušený lékař nedokáže uvědomit pomocí moderních metod laboratorní analýzy.

Je možné diagnostikovat rakovinu čtvrté etapy, pokud osoba nebyla za poslední tři měsíce nemocná? Je to možné pouze ve dvou případech. První je mimořádně nízká kvalifikace lékaře nebo jeho trestná nedbalost. Druhým je, že existují typy onkologických onemocnění, která jsou asymptomatická v raném stádiu nebo bez závažných zdravotních problémů. Pacient požádal o pomoc pouze v případě, že se zhoršení projevilo.

Podle dosavadních statistik požádá o pomoc v průběhu prvního měsíce onemocnění pouze 68% pacientů, zbytek jde na vyšetření mnohem později. Současně, vzhledem k nízké kvalifikaci lékařů nebo zastaralému vybavení, je pouze polovina pacientů diagnostikována správně v prvních třech měsících po léčbě a u 28% pacientů uplynulo mezi první léčbou a konečnou diagnózou více než šest měsíců. Pouze třetina pacientů dostávala adekvátní léčbu onemocnění během prvních tří měsíců po nástupu symptomů, zbytek mohl být léčen až jeden rok metodami, které neodpovídaly skutečné diagnóze.

Jak zvýšit délku života pacienta

Čtvrtá fáze rakoviny nám neumožňuje doufat v úplné vyléčení nemoci, ale je možné významně prodloužit život pacienta a zmírnit průběh onemocnění. V medicíně existuje indikátor pětiletého přežití po správné diagnóze a době zahájení léčby. Tento ukazatel do značné míry závisí na specifické onkologii, na celkovém stavu pacienta, na správnosti zvoleného způsobu léčby a na přání samotného pacienta dodržovat všechna lékařská doporučení. Specifické hodnoty pětiletého přežití v různých zemích jsou výrazně odlišné, bohužel naše země v tomto ukazateli nepatří mezi světové lídry.

Může rakovina léčit fázi 4?

V současné fázi vývoje lékařské vědy je rakovina 4. stupně považována za nevyléčitelnou chorobu. Lékaři používají metodu léčby paleativem, která umožňuje pacientovi žít s přijatelnou kvalitou života. Pacient se zbaví bolesti, zpomaluje růst nádoru, snižuje se počet metastáz.

Průměrná délka života pacientů s posledním stupněm onkologie

Průměrná délka života u rakoviny čtvrtého stadia závisí na mnoha podmínkách uvedených v článku. Průměrné hodnoty, v závislosti na typu rakoviny čtvrtého stupně, se značně liší.

 • Rakovina prsu. Vyžaduje se pětiletá míra přežití - 15%, chirurgický debridement.
 • Rakovina plic. Pětiletá míra přežití nižší než 10%, zvýšení délky života je dosaženo resekcí těla pacienta. Věk pacientů má významný vliv na přežití, pacienti mladší 30 let žijí mnohem déle.
 • Rakovina jater Rakovina stadia 4 jater je považován za jeden z nejtěžších onemocnění, pětileté přežití ne více než 6%. Paleanthické metody jsou zaměřeny hlavně na odstranění syndromů bolesti. Jediný skutečný způsob, jak prodloužit život, je transplantace jater. V naší zemi neplatí.
 • Rakovina žaludku. Pětileté přežití v rozmezí 15-20%, záleží na čase diagnózy. Tato choroba se často vyvíjí bez příznaků, a proto se často vyskytuje již ve druhém stadiu.
 • Rakovina pankreatu. Při aktivních terapeutických opatřeních může míra přežití dosáhnout 10%, vyžaduje chirurgický zákrok a dodržování přísné diety.
 • Rakovina prostaty. Průměrná pětiletá míra přežití 30%, jedna z nejvyšších mezi onkologickými onemocněními.
 • Rakovina dělohy. Proces nádoru může postihnout všechny blízké orgány, včetně pánevního kloubu. Přežití je poměrně nízké, pohybuje se v rozmezí 3-9%.

Metody zpracování

Aktivity zahrnují integrované využití chirurgických, chemoterapeutických a radiačních metod. Specifický způsob léčby zvolí lékař s přihlédnutím k typu nádoru, charakteristikám metabolismu biologické tkáně, souvisejícím onemocněním a věku pacienta. Lékař se snaží omezit růst nádoru, snížit rychlost jeho šíření v těle a zachovat funkčnost hlavních systémů podpory života. Vzhledem k celkovému stavu pacienta se provádí komplex léčebných opatření ke snížení účinků chemoterapie a radiační terapie, čímž se minimalizuje riziko různých komplikací.

Nedílnou součástí léčebných opatření je dodržování všech doporučení lékaře u onkologických pacientů, udržování správných indikátorů životního stylu. Moderní onkologie věnuje velkou pozornost mentálnímu stavu pacienta, vytváří pro něj nejpohodlnější prostředí pro celou dobu léčby.

Fyto-onkologie - klady a zápory

Neexistují žádné vědecky prokázané skutečnosti svědčící o vyléčení rakoviny čtvrtého stádia s pomocí různých bylin, ale existují četné případy, kdy pacient nenávratně ztratil čas v důsledku pokusů o léčbu bylinkami a návštěva u lékaře byla příliš pozdě. Rostlinné přípravky mohou ovlivnit zlepšení imunity, ale výsledek příjmu těchto nábojů je pomalý, pro dosažení hmatatelného účinku vyžaduje velké množství času. Rakovina ve čtvrtém stádiu nedává pacientovi takovou časovou rezervu, v mnoha případech jde zákon o měsíce nebo týdny.

Někteří lékaři tradiční medicíny nevylučují dočasné zlepšení stavu pacienta v důsledku účinku placeba, ale konečné výsledky budou vždy negativní. Zázračné případy úplného uzdravení jsou způsobeny nesprávnou diagnózou.

Jak zlepšit kvalitu života pacienta ve čtvrtém stádiu rakoviny

Kvalita života je míra individuálního vnímání pacientů, jak mohou uspokojit své emocionální, fyzické a sociální potřeby. Pro každého pacienta má kvalita života vlastní hodnocení. Komplex léčebných opatření by měl odstranit zjevné známky nemoci a umožnit pacientovi cítit se v maximální míře plnohodnotným členem společnosti.

Zlepšení kvality života se dosahuje komplexními metodami léčby paleativem. Léčba by měla zajistit maximální funkčnost vnitřních orgánů pacienta, minimalizovat následky použitých metod léčby a zabránit vzniku nových souběžných onemocnění. Velká pozornost je věnována duševnímu stavu, pacient by měl pociťovat podporu lidí, kteří jsou mu blízcí, a zvýšenou pozornost ze strany lékařského lékaře.
zaměstnanců.

Diagnóza rakoviny stadia 4 by neměla být pro pacienta trestem smrti. Délka jeho života a jeho kvalita do značné míry závisí na touze pacienta bojovat proti rakovině, vytrvalosti a schopnosti překonat potíže. Velmi důležitá je kvalifikace ošetřujícího lékaře, stávající vybavení kliniky a možnost využití moderních léků a léčebných metod.

Stupeň 4 rakovina

Normální buňky těla ztrácejí schopnost rozlišovat, stávají se atypickými. Tam je porušení struktury tkání, maligní buňky intenzivně dělí, nádor začíná růst do okolních tkání. Jednou v lymfatických nebo krevních cévách jsou maligní buňky rozšířeny po celém těle. Atypická buňka se zastaví pod vlivem jakýchkoli faktorů v organu nebo cévách a začne se dělit, proměňuje v nádor a časem klíčí okolní tkáně - tak se primární nádor metastazuje a vyvíjejí se sekundární ložiska rakoviny.

Onkologické oddělení Jusupovovy nemocnice využívá inovativních metod léčby rakoviny, odborníci kliniky se profesionálně doporučují při léčbě nádorů kůže, rakoviny prsu, rakoviny vaječníků, rakoviny střeva a orgánů trávicího systému. Specialisté kliniky jsou zapojeni do různých výzkumů a vývoje pro léčbu rakoviny, rakoviny, mají mezinárodní certifikáty. Nemocnice Jušupov je akreditována pro klinické studie, která umožňuje použití léků, které nemohou používat jiné zdravotnické instituce v Rusku. Užívání unikátních léků pomůže pacientům v nemocnici v Yusupově zvýšit délku života a jeho kvalitu.

Fáze rakoviny

Maligní nádory se klasifikují podle stupňů, podle klinických znaků, histologicky, podle morfologických charakteristik. Byl vytvořen systém označení maligních nádorů, který obsahuje úplný popis stavu novotvaru: stadium jeho vývoje, reakce regionálních lymfatických uzlin, přítomnost metastáz:

 • 0 stupeň rakoviny - neinvazivní forma nádoru. Rakovina je v původních mezích vzdělání. Stupeň karcinomu 0 je zcela vyléčitelný.
 • Rakovina 1. stupně - maligní nádor začíná růst, ale neovlivňuje lymfatické uzliny a vzdálené orgány. Výjimkou je rakovina žaludku, která v první fázi vývoje postihuje regionální lymfatické uzliny.
 • Stádium 2 rakovina - včasná detekce tumoru hraje důležitou roli v účinnosti léčby druhé fáze maligního novotvaru. Nádor může začít metastázovat do lymfatických uzlin (regionálních) umístěných v blízkosti postiženého orgánu a růst buněk v primárním nádoru se zvyšuje. Dobrá prognóza závisí na mnoha faktorech - včasná detekce, typ nádoru, lokalizace vzdělání.
 • Rakovina 3. stupně - progreduje nádor, metastázy se nacházejí v regionálních lymfatických uzlinách, pokud nejsou metastázy ve vzdálených lymfatických uzlinách a orgánech - prognóza je příznivější. Prognóza přežití pro každý typ nádoru stadia 3 je vaše. Velice důležitý je nejen typ nádoru, ale i zdravotní stav pacienta, umístění nádoru - čím komplexnější je, tím menší je šance na hojení.
 • Rakovina stupně 4 - poslední fáze rakoviny. Prognóza je ve většině případů negativní.

Stage Four Cancer

Rakovina čtvrtého stupně je terminálním stadiem rakoviny. Ve většině případů jsou první stadia rakoviny asymptomatická, a když se objeví příznaky maligního tumoru, je nejčastěji v pozdním stádiu vývoje. Velmi často v krátkém období dochází k rychlému rozvoji novotvaru - určité faktory ovlivňují rychlost vývoje rakoviny. Těhotenství, stres, trauma, věk, forma rakoviny může ovlivnit rychlost vývoje rakoviny. Čtvrtá fáze rakoviny již nemůže být vyléčena chirurgickým zákrokem v důsledku šíření nádorového procesu. Zanedbání procesu neumožňuje vyléčit pacienta, ale moderní medicína umožňuje pacientovi prodloužit život pacienta na několik měsíců.

Známky stadia rakoviny 4

Známky stadia 4 rakoviny jsou poměrně výrazné; v závislosti na typu nádoru a místě lokalizace se objeví určitá symptomatologie. V případě karcinomu tlustého střeva se ve 4. etapě může rozvinout střevní obstrukce, zácpa a rušit silnou bolest břicha a žaludku. Stupeň 4 karcinom prsu je charakterizován deformitou orgánu, stahováním bradavek, výskytem výtoku z bradavky, příznaky kolapsu nádoru.

Stupeň 4 rakoviny zahrnuje určitá kritéria:

 • rychlý růst nádoru.
 • jakéhokoli typu rakoviny.
 • smrtelné typy rakoviny: rakovina pankreatu, rakovina plic, rakovina jater, rakovina mozku, melanom a další typy rakoviny.
 • progresivní maligní onemocnění s metastázami do orgánů: játra, mozek, slinivka břišní, plíce, poškození kosterního systému.

Dokážete porazit rakovinu o 4 stupně

Léčba nádorového stadia 4 je téměř nemožná, nádor již vyklíčil do okolní tkáně, metastázoval do vzdálených lymfatických uzlin a orgánů. Léčba rakoviny stadia 4 je velmi obtížná a obtížná pro pacienta, jehož zdraví je již oslabeno. Existují však případy, kdy vážně nemocní lidé vyhráli proti rakovině, protože každá osoba je jedinečná a jejich imunita je jiná.

Stupeň 4 rakoviny: příznaky před smrtí

Symptomy závisí na stadiích, kterými pacienti procházejí. Fáze prediagon je stav způsobený těžkými poruchami práce centrálního nervového systému, kůže se zbledne, objeví se cyanóza kůže. Pacient je fyzicky i emocionálně utlačován. Pokles krevního tlaku.

Stage agony - to je poslední fáze před smrtí u pacientů. Pacient trpí těžkým hladem kyslíku, což vede k zastavení krevního oběhu a zastavení dýchání. Agony může trvat až 3 hodiny.

Stádium klinické smrti - tělo přestává fungovat, poslední metabolické procesy probíhají v buňkách těla. Stádium trvá několik minut, končí biologickou smrtí pacienta.

Analgetika pro stadium rakoviny 4

Příznakem, který jasně ukazuje vývoj zhoubného nádoru, je bolest. Aktivně rostoucí nádor nejčastěji způsobuje bolest. Bolest může být způsobena poškozením nervové tkáně, rozvojem zánětlivého procesu v nádoru. Pro zmírnění stavu pacienta se provádí anestetická terapie. Je jmenován individuálně, s ohledem na stav pacienta, může výrazně snížit intenzitu bolesti. Anestezie pro stadium rakoviny 4:

 • když se objeví mírná bolest, jsou předepsány nesteroidní protizánětlivé léky.
 • bolest střední intenzity je léčena pomocí kombinovaných léků: ketorolu a dalších účinných léků.
 • silná, oslabující bolest se léčí pomocí silných léků s narkotickým obsahem - fentanyl, morfin, promedol.

4. stupeň rakoviny: délka života

Při provádění účinné léčby je přežití pacientů v závislosti na typu nádoru:

 • rakovina 4. stupně jater - asi 5% pacientů žije více než 5 let.
 • rakovina 4. stupně střev - více než 5 let žije 5% pacientů.
 • rakovina 4. stupně plic - více než 5 let, 10% pacientů přežije.
 • rakovina 4. stupně žaludku - 6% pacientů žije více než 5 let.
 • rakovina ve 4. stádiu slinivky břišní - 10% pacientů žije více než 5 let.
 • stadium karcinomu prsu 4 - 15% žen přežije více než 5 let.
 • 4 stadia prsu - 15% pacientů žije více než 5 let.
 • rakovina stadia dělohy 4 - v závislosti na distribuci procesu je procento přežití od 3 do 9%.
 • stadium karcinomu děložního hrdla 4 - 8% žen žije více než 5 let.
 • Stupeň 4 rakoviny prostaty - má vysoké procento pětiletého přežití, asi 30%.

Oddělení rakoviny v Jusupovově nemocnici v Moskvě provádí léčbu rakoviny ve všech fázích vývoje onemocnění. Diagnostické centrum a lékaři onkologického oddělení se snaží poskytovat včasnou pomoc onkologickým pacientům. Včasná návštěva u lékaře vám může zachránit život. Přihlaste se na konzultaci, můžete telefonicky.

Nádorové stadium 4 - délka života

Rakovina Stupeň 4 - předpovědi v závislosti na typu rakoviny

Diagnóza „rakovina stadia 4“ znamená, že se onkologie rozšířila do orgánů těla, které jsou vzdálené od primární léze. Rakovina stále pokračuje, i přes opakované pokusy o léčbu.

Přesto mnohé kliniky umožňují řídit tuto fázi maligního procesu pomocí těchto terapeutických metod:

 1. Integrační postupy, které zvyšují citlivost nádorových buněk na chemoterapii.
 2. Blokování molekulárních mechanismů, které rakovinové tkáně využívají k přežití po chemoterapii.
 3. Dopad na fungování onkologických molekulárních cest, což zvyšuje jejich zranitelnost v průběhu procedur.
 4. T. hvězda. „Epigenetická terapie“, která se snaží zvrátit změny v nádorových strukturách chromozomových struktur.
 5. Intravenózní injekce velkých dávek vitamínů (zejména C a K) za účelem vyvolání vysoké úrovně oxidačního stresu v rakovinných tkáních.
 6. Denní injekce hormonu interleukinu-2, který zvyšuje odolnost imunitního systému proti rakovinovým útokům.

Popsaná opatření mohou významně zlepšit prognózu karcinomu stadia 4.

Buďte opatrní

Skutečnou příčinou rakoviny jsou paraziti žijící uvnitř lidí!

Jak se ukázalo, je to mnoho parazitů žijících v lidském těle, kteří jsou zodpovědní za téměř všechna smrtelná lidská onemocnění, včetně vzniku nádorových nádorů.

Paraziti mohou žít v plicích, srdci, játrech, žaludku, mozku a dokonce i v lidské krvi, protože z nich začíná aktivní destrukce tělesných tkání a tvorba cizích buněk.

Okamžitě vás chceme upozornit, že nemusíte běžet do lékárny a kupovat drahé léky, které podle lékárníků korodují všechny parazity. Většina léků je extrémně neúčinná, navíc způsobují velké škody na těle.

Jedovatí červi, především vy sami jed!

Jak porazit infekci a zároveň se nepoškodit? Hlavní onkologický parazitolog země v nedávném rozhovoru řekl o účinné domácí metodě pro odstranění parazitů. Přečtěte si rozhovor >>>

Rakovina fáze 4: předpověď nebo kolik zbývá žít?

Od dnešního dne asi 40% lidí poprvé detekuje rakovinu ve čtyřech fázích, je znepokojen otázkou průměrné délky života. Prognostické faktory závisí na:

 1. Specifický typ rakoviny, primární léze a orgány, ve kterých jsou přítomny metastázy.
 2. Prevalence maligního procesu.
 3. Věk Mladí lidé mají lepší prognózu pro 4 stadia rakoviny než starší. Po 50 letech se míra přežití snižuje.
 4. Paul je Ženy mají vyšší prognostická data.

Stupeň 4 rakoviny s metastázami: prognóza

Přítomnost metastáz ukazuje, že maligní proces napadl jiné orgány. Proto je rakovinový stadium 4 s metastázami. ve srovnání s dřívějšími fázemi, zpravidla nemá příliš příjemný výhled. Záleží však na následujících podmínkách:

 • Celkový zdravotní stav pacienta, jeho obrana. Lidská imunita je schopna odolat nemoci a prodloužit délku života, takže každý případ je jedinečný.
 • Reakce na léčbu a přítomnost možných vedlejších účinků. V mnoha případech může léčba zastavit destruktivní mechanismy metastáz.

Rakovina Stupeň 4: predikce procesu lokalizace

Pro adekvátní informace o očekávané délce života by měly být zohledněny prognostické údaje pro konkrétní situace:

4. stadium karcinomu plic - prognóza

Průměrná délka života ve stadiu 4 nemalobuněčného karcinomu plic je pouze asi 8 měsíců. Stanovení přežití je vypočteno z 50% pacientů, kteří přežili. Celkově je u méně než 10% pacientů pozorována délka života jednoho roku. Pětiletá míra přežití je bohužel pouze 1%.

Zabývají se vlivem parazitů na rakovinu po mnoho let. S jistotou mohu říci, že onkologie je důsledkem parazitární infekce. Paraziti vás doslova pohlcují zevnitř, otravují tělo. Množí se a vymývají se uvnitř lidského těla, zatímco se živí lidským tělem.

Hlavní chyba - tažení! Čím dříve začnete odstraňovat parazity, tím lépe. Pokud mluvíme o drogách, pak je všechno problematické. Dnes existuje pouze jeden skutečně účinný antiparazitický komplex, je to NOTOXIN. To zničí a zametá z těla všech známých parazitů - z mozku a srdce do jater a střev. Žádný z existujících léků to už nedokáže.

V rámci Federálního programu může každý rezident Ruské federace a CIS při podání žádosti (včetně) obdržet 1 balíček NOTOXINu ZDARMA.

Statistiky se mohou lišit v závislosti na konkrétních podmínkách:

 • prevalence rakoviny plic k jiným orgánům (rakovina plicních metastáz), včetně jater, nadledvinek, ledvin nebo mozku;
 • přítomnost rakovinných buněk v tekutině obklopující plíce (maligní pleurální výpotek);
 • umístění rakoviny v tekutině kolem srdce (maligní perikarditida).

Situace může být zhoršena stavem, jako je emfyzém, stejně jako přítomnost komplikací rakoviny plic - krevních sraženin a tekutin v plicích.

4. stadium rakoviny vaječníků - prognóza

Stupeň 4 rakoviny vaječníků s metastázami znamená, že maligní buňky se rozšířily do tkání mimo břicho a pánev, zejména do jater, plic a dalších orgánů. Ve stadiu 4 je diagnostikováno 13% všech případů rakoviny vaječníků.

Přibližně 3 ze 4 žen s rakovinou vaječníků žijí nejméně 1 rok po diagnóze. Po 5 letech po první diagnóze je téměř polovina pacientů stále naživu (46%), což svědčí o dobré prognóze tohoto typu rakoviny.

Obecně platí, že pětiletá míra přežití v stadiu 4 ovariálního karcinomu je přibližně 18%.

Střevní rakovina Stupeň 4 - Predikce

Jedná se o velmi častou komplikaci recidivující rakoviny. Stupeň 4 rakoviny je diagnostikován u 50% pacientů s karcinomem tlustého střeva au 10 z každých 100 lidí s karcinomem rekta. Fáze ukazuje, že nádor pronikl do blízkých nebo vzdálených orgánů, což významně zhoršuje prognózu.

Pouze 7 mužů z každých 100 přežije pět let nebo déle po první diagnóze (7%). Také asi 8 z každých 100 žen se čtyřmi stádii rakoviny střeva bude žít nejméně pět let.

Pokud rakovina prošla do jater nebo do okolí, pak tyto oblasti mohou být chirurgicky odstraněny. Nedávné studie ukázaly, že resekce významně zlepšuje prognózu. Od 25 do 40 lidí ze 100 (25-40%) bude žít 5 let nebo déle.

Fáze 4 Rakovina prsu - prognóza

Metastázy prsu se rozšířily do kostí, jater, plic a mozku. Přibližně 6-10% lidí má progresi počáteční nemoci. Včasná detekce však nezaručuje vyléčení. Metastatický karcinom prsu se může objevit 5, 10 nebo 15 let po původní diagnóze. Metastázy se obvykle vyskytují ve 20-30% případů. Vzhledem k tomuto stavu, fáze 4 karcinom prsu není automaticky trest smrti. Pětiletá míra přežití je od 16 do 22%.

Stupeň karcinomu řas 4 - prognóza

Pětiletá prognóza karcinomu slepého střeva je 8,1%. Nicméně i ti pacienti, kteří jsou považováni za nefunkční, mohou být kandidáty na resekci, adjuvantní terapii, radiofrekvenční ablaci a kryochirurgii s cílem paliativní léčby a zlepšení celkové prognózy přežití. Statistické údaje, a tedy i očekávaná délka života, mohou být také zvýšeny použitím cílených a imunostimulačních terapií.

Stupeň 4 rakoviny - prognóza závisí na mnoha faktorech. Tato diagnóza proto není větou. V mnoha případech může být míra přežití výrazně vyšší, protože statistiky vycházejí z výsledků před pěti lety. Zlepšená léčba by mohla vést k pozitivní celkové prognóze.

Je důležité vědět:

Čtvrtá fáze rakoviny, kolik s ní žije?

Lidé, kteří zažili onkologii, se ptají na zjevnou otázku, rakovina stadia 4 - kolik můžete žít s takovou nemocí, jak nebezpečné mohou být následky?

Tato etapa je nebezpečná, v tomto stádiu není možné nemoc porazit. Jediné, co mohou lékaři udělat, je předepsat léky, které mohou zlepšit stav života a zmírnit bolest.

Jak zemřít s rakovinou?

Pokud máme na mysli poslední fázi rakoviny, pak s touto nemocí člověk zemře v určitém pořadí. Řada věcí se mu stává, což lze ve skutečnosti považovat za první předpoklady blížící se smrti.

Mnoho pacientů čelí takové nepříjemné věci, jako je peredagony. Pokud má pacient takovou fázi onemocnění, dochází k narušení práce centrálního nervového systému, potlačení emocionální a fyzické aktivity, kůže se stává modravou barvou, stává se bledou, dochází k významnému snížení krevního tlaku.

Pokud jdete k lékaři včas, začněte užívat potřebné léky, pak tento stav může trvat dlouho.

Agony. V poslední fázi má pacient utrpení, které je poslední před smrtí. V této fázi života u člověka s onkologií je nerovnováha ve funkcích, které jsou důležité pro život. V důsledku toho jsou tkáně těla nasyceny kyslíkem nerovnoměrně.

Nakonec, s prodlouženým hladem kyslíku, je pacient pozorován na zastavení krevního oběhu a dýchání, což vede k smrti. V přítomnosti agónie na pozadí poslední fáze rakoviny, smrt nastane po třech hodinách.

Klinická smrt. Rakovina stupně 4 může u pacienta způsobit klinickou smrt. Během této doby pacient zastaví všechny funkce v těle, ve skutečnosti můžeme předpokládat, že osoba zemřela. Během klinické smrti jsou v lidských buňkách pozorovány minimální metabolické účinky.

Pokud se v přítomnosti jiných onemocnění předpokládá, že s klinickou smrtí je možné zachránit pacienta během 5-9 minut, pak je ve 4. stádiu rakoviny nevyhnutelný proces smrti. Vrátit pacienta v tomto případě je nemožné.

Opravena smrt. Proces, během kterého dochází k úplnému zastavení vitální aktivity mozkové tkáně hlavy. V budoucnu se tento proces začíná pohybovat celým tělem. To je život člověka, jehož 4. etapa rakoviny se zastaví.

Známky blížící se smrti

Pokud je pacientovi diagnostikována rakovina stadia 4, kolik lidí s ní žije? Taková otázka zajímá všechny lidi trpící onkologií. V tomto případě existuje několik znaků označujících přístup smrti. Je třeba poznamenat, že v závislosti na typu a místě rakoviny se mohou vyskytnout ve velmi různých obdobích života.

Když je množství života neúprosně sníženo, pacient má za následek snížení množství potravy konzumované denně. Vzhledem k tomu, že je pozorován vývoj rakovinné kachexie a slabost ve svalech jako celku, má člověk sníženou potřebu vody a potravy.

Pokud je pacientovi diagnostikováno čtvrté stadium rakoviny, zatímco on odmítá jíst, pak to naznačuje, že přišla tepelná fáze onemocnění. V přítomnosti takové manifestace nemoci se doporučuje najmout sestru pro pacienta, aby pomohla člověku vyrovnat se s rozvojovým onemocněním každý den.

Před nástupem smrti mnoho pacientů chce strávit poslední minuty obklopené svými příbuznými. I v případě, že onkologický stav má bezvědomí, lékaři doporučují zůstat v jeho blízkosti v tomto období, aniž by s ním přestali komunikovat.

Existují informace, že i v tomto období je člověk schopen nejen slyšet, ale také vnímat slova. Proto, pokud pacient zemře, je doporučeno určitě zůstat blízko něj.

Porucha hloubky a pravidelnosti dýchání. V poslední fázi rakoviny, před nástupem agónie. Důvodem tohoto jevu je to, že metabolické procesy jsou postupně inhibovány, v těle se začíná snižovat potřeba produkovaného kyslíku. Pokud má pacient rakovinu plic, pak pokud je v tomto orgánu tekutina, mohou být během výdechu a inhalace pozorovány různé zvuky. Během této doby života se doporučuje zůstat v blízkosti pacienta, protože může být pozorována střední apnoe.

Když čtvrtý stupeň a přítomnost takového stavu, aby se usnadnilo celkové zdraví, lékař často doporučuje použít kyslíkovou podložku, skrz kterou začne kyslík proudit do tkání plic. Při péči o pacienta s takovým projevem rakoviny se doporučuje pravidelně zvlhčovat ústa a rty čistou vodou.

V případě, že dojde k úmrtí, pak pacient na kůži začne působit kapky studeného potu, kůže zchladne. Ve většině případů je příčinou vzniku klinické smrti v onkologii právě zástava dýchání, během které kyslík přestává proudit do mozkových tkání.

Chtěl psychicky zemřít. Pokud je rakovina třídy 4, pak v tomto období osoba jasně chápe, že smrt je nevyhnutelná. Ve většině případů, v přítomnosti takové nemoci, pacient je již psychicky připraven na blížící se zánik. Žít v této fázi nemoci se stává nesmírně obtížnou, před nástupem stádia utrpení pacient tráví většinu svého času ve snu. Navíc se v tomto stavu často pozoruje apatie vůči všemu a odtržení.

Často je čtvrtý stupeň rakoviny doprovázen bezduchým stavem a psychózou. Člověk, který žil svůj život, se může v tomto období velmi změnit. Příbuzní musí být připraveni na velké potíže. Musíte také pochopit, že v přítomnosti poslední fáze rakoviny má člověk silnou bolest.

Pokud je rakovina v poslední fázi, člověk zažije nejsilnější bolestivé pocity. V tomto případě mohou lékaři předepsat injekce morfinu, které mohou dočasně zmírnit stav.

Když zůstane žít několik dní, léky proti bolesti již nemusí poskytovat požadovaný výsledek. Odstranění bolesti se stává nemožné.

Pacient s rakovinným stadiem 4 potřebuje vytvořit ideální podmínky pro poslední den pobytu. Můžete zapnout relaxační klidnou melodii, mluvit o minulém životě, číst jeho oblíbené knihy. Hlavní věc v tomto případě je, aby bylo jasné, že osoba, která ho miluje, zůstanete s ním až do poslední minuty života.

Otázka: kolik lidí žije s rakovinou fáze 4 je obtížné dát jednoznačnou odpověď, často je toto období jen několik měsíců. Pokud byl pacientovi diagnostikována poslední etapa onkologie, doporučuje se vynaložit maximální úsilí, aby poslední dny jeho života byly nejlepší, prošli v klidném domácím prostředí, obklopeni lidmi blízkými a drahými mu. Postarejte se o své zdraví, nedovolte rozvoj stadia 4 rakoviny.

Související záznamy

Oncomarkers pro ženy

Kolik lidí žije s rakovinou 4 stupně a metastázy?

Rakovina je jednou z nejhorších nemocí našeho věku. Mnoho pacientů panikaří, když se o takové diagnóze dozví. Ale dříve nebo později všichni nemocní chtějí vědět, kolik 4 stupňů s rakovinou s metastázou žije. Bohužel nikdo nemůže dát správnou odpověď.

Tam jsou jen suché lékařské statistiky, ale to není odpověď na otázku! Průměrná délka života každého pacienta s rakovinou v různých stadiích s metastázami a bez nich je ovlivněna mnoha různými faktory. Často se stává, že pacient vůbec neumírá z rakoviny.

Dnes můžeme uvést pouze přibližné údaje o rakovině různých druhů. Maligní nádor lokalizovaný v žláze prostaty má nejvyšší míru přežití - 30. V případě rakoviny žaludku přežije každá pátá. Zhoubné novotvary v prsu u pouhých 15% nekončí smrtí. Rakovina plic a jater jsou nejnebezpečnější. 10 a 6 procent.

Klasifikace rakoviny ledvin

Obecné informace o onemocnění

Pro lepší pochopení všech faktorů, které ovlivňují délku života, je nutné se naučit co nejvíce o samotné nemoci.

Bohužel, přes všechny úspěchy medicíny v oblasti léčby rakoviny, lékaři stále nemohou pojmenovat příčiny tohoto onemocnění, stejně jako proč atypické buňky ovlivňují i ​​vzdálené orgány s metastázami. Nejpravděpodobnější a nejčastější příčiny jsou:

 • dědičnou predispozici;
 • špatné návyky;
 • vliv vnějších faktorů (expozice. práce v chemickém průmyslu).

Míry rakoviny

Celkově má ​​toto onemocnění 4 stadia vývoje:

 1. Zhoubný novotvar prvního stupně je lokální a lépe léčitelný. Prognóza této fáze onemocnění je nejlepší. Problémem rakoviny prvního stupně je, že je velmi obtížné ji identifikovat. Faktem je, že se choroba prakticky neprojevuje jako symptomy, proto jsou diagnostické případy extrémně vzácné. Pokud se lékaři učí, jak diagnostikovat rakovinu prvního stupně pokaždé, bude to znamenat téměř úplné vítězství nad touto nemocí;
 2. Druhý a třetí stupeň rakoviny jsou považovány za lokálně lokální a léčitelné. Liší se ve výskytu metastáz. Nádor v této době je považován za operativní a pacient má větší šanci na úspěšné utrpení onemocnění;
 3. Čtvrtá etapa je ze všeho nejvíce opomíjena. Vyznačuje se silnou lézí tkání v místě lokalizace zhoubného novotvaru, stejně jako výskytem několika metastáz. Chirurgie a další ošetření zde jsou považovány za neúčinné a někdy nemožné.

Doporučené čtení: Osteoblastické a osteolytické metastázy

Průběh různých onkologických onemocnění se velmi liší v závislosti na umístění nádoru. Bohužel, pacient velmi často nevnímá nebo ignoruje symptomy a chodí do zdravotnického zařízení pouze tehdy, když je na to pozdě, a rakovina se může rozvinout ve velmi krátkém čase. Z tohoto důvodu je nemoc nejčastěji diagnostikována ve čtvrtém stadiu vývoje s metastázami.

Je důležité vědět, že nejrychleji se nemoc rozvíjí u mladých lidí, protože jejich metabolické procesy fungují docela dobře a jejich metabolismus zůstává vysoký. Ve čtvrtém stádiu není třeba hovořit o úplném vyléčení rakoviny, ale ani byste neměli ukončit život. Žádný lékař neudělá trest, říká, kolik žije ve čtvrté etapě, protože nemají žádné informace.

Faktory ovlivňující délku života

Je třeba zvážit několik faktorů, které by měly odpovídat na otázku, jak moc žijí s rakovinou. Některé mohou hodnotit všichni a některé z nich může kvalifikovat pouze zkušený lékař:

 • není tak důležité, jaká fáze rakoviny je, je důležité, kde je a jaký typ maligního nádoru. Tyto indikátory lze identifikovat až po úplném diagnostickém vyšetření, jakož i po seznámení s vnitřními příznaky pacienta. Nejpřesnější data lze získat pomocí invazivních výzkumných metod. Pokud je diagnostikována rakovina 4. stupně, nejnebezpečnějším druhem budou nádory lokalizované v žaludku, játrech, plicích a střevech. Nádory prostaty nebo prsu, dokonce i ve čtvrtém stadiu, mohou mít dobrou prognózu s vhodnou léčbou;
 • účinnost léčby, kterou předepsal specialista. Jedná se o individuální ukazatel, který se liší u každého pacienta. Může kvalifikovat pouze ošetřujícího lékaře s rozsáhlými zkušenostmi;
 • psychického stavu pacienta. Je důležité si uvědomit, že optimistický postoj samotného pacienta výrazně zvyšuje šance na přežití. Účinek je podobný jako u placeba. Nezapomeňte, že placebo je poměrně účinná léčba i v případě rakoviny. Zahrnuje všechny zdroje těla k boji s nádorem;
 • zdravotního stavu pacienta. Je obzvláště důležité vzít v úvahu stav imunity;
 • přítomnost průvodních onemocnění;
 • Je důležité vědět, kolik metastáz je a zda vůbec existují, stejně jako kde se nacházejí.

Doporučené čtení: Je chemoterapie nutná, pokud není metastáza?

Tento stav se může zhoršit v důsledku metastáz. Pamatujte, že mozkové metastázy mohou zabít člověka během několika týdnů. Sekundární rakovina v játrech umožňuje člověku žít asi šest měsíců. Metastázy v plicích - asi tři roky.

Je důležité mít na paměti, že maligní procesy mohou ovlivnit jiné orgány, blokovat žlučové cesty, způsobit paralýzu a mnoho dalšího. Proto je nejvhodnější kontaktovat specialistu.

Je-li podezření na nádor nebo rakovinu, musí být konzultován onkolog.
Přihlaste se na konzultaci na odkaz.

Je známo, že moderní instrumentální diagnostika neumožňuje identifikovat všechny příčiny onemocnění a lékaři nemohou poskytnout bezpečnou a levnou léčebnou technologii. Například, technologie léčby rakoviny pomocí ozařování, chemoterapie, operace zhoršuje stav zdravých buněk, rakovinné buňky z těla zcela nezmizí a po chvíli se znovu objeví nádorové nádory, kvůli kterým pacient nežije dlouho.
V roce 2010 se objevil zcela nový jedinečný směr v medicíně - informační diagnostika ICD, kdy se provádí kompletní diagnostika všech nemocí z pacientovy fotografie, určují se příčiny onemocnění a technologie léčby pomocí potravinových přírodních produktů. ICD léčí všechny typy rakoviny v jakémkoliv věku, kardiovaskulárních onemocněních, alergiích atd. Pacient si vezme jídlo doma a během několika dní se zbaví všech patogenních parazitů, virů, bakterií..., dále vyčistí celé tělo od strusek, obnoví se tkáně a všechny nemoci zmizí a vnitřní orgány se omlají na 19 let. To vše je pohodlné, bezpečné, rychlé, levné - to je budoucnost našeho léku, který je již realizován v léčbě tisíců pacientů.
Ermakov PP, profesor

Takoví „profesionálové“ ze středověku byli spáleni na hranici. Promiň, zrušili jsme inkvizici. Nenechte se oklamat pro zisk, beznadějní pacienti se svírají v jakékoli slámě a nemají moc času.

Zdroje: http://orake.info/rak-4-stadiya-prognozy-v-zavisimosti-ot-vida-onkologii/, http://wmedik.ru/zabolevaniya/onkologiya/chetvertaya-stadiya-raka-skolko-zhivut.html, http://opuholi.org/zlokachestvennaya-opuxol/metastazy/rak-4-stepeni-s-metastazami-skolko-zhivut.html

Nakreslete závěry

Konečně chceme dodat: jen velmi málo lidí ví, že podle oficiálních údajů mezinárodních zdravotnických struktur je hlavní příčinou onkologických onemocnění paraziti žijící v lidském těle.

Provedli jsme vyšetřování, studovali jsme spoustu materiálů a hlavně jsme v praxi testovali účinek parazitů na rakovinu.

Jak se ukázalo - 98% subjektů trpících onkologií je infikováno parazity.

Navíc to nejsou všechny známé páskové přilby, ale mikroorganismy a bakterie, které vedou k nádorům, šíří se v krevním řečišti v celém těle.

Okamžitě vás chceme upozornit, že nemusíte běžet do lékárny a kupovat drahé léky, které podle lékárníků korodují všechny parazity. Většina léků je extrémně neúčinná, navíc způsobují velké škody na těle.

Co dělat? Pro začátek doporučujeme, abyste si přečetli článek s hlavním onkologickým parazitologem země. Tento článek odhaluje metodu, pomocí které můžete očistit své tělo parazitů ZDARMA, bez poškození těla. Přečtěte si článek >>>

Kolik lidí žije s rakovinou fáze 4?

Otázka, kolik lidí žije s rakovinou 4 stádia s metastázami nebo ještě konkrétnější: „Maminka (teta, babička...) dostala stádium IV, kolik jí zbývala?“, Příbuzní pacientů pravidelně žádají onkology. Po neslyšení jasné odpovědi se tazatelé zpravidla stěžují na lékaře.

Proč neexistuje a nemůže být jasná odpověď na otázku, jak dlouho žijí pacienti s rakovinou ve stadiu IV? Co určuje délku života pacienta s tímto velmi pozdním stádiem rakoviny? Tuto otázku jsme položili lékaři nejvyšší kategorie, vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace Ústavu onkologického výzkumu. N.N. Petrov, lékař lékařských věd Semiglazova Tatyana Yuryevna.

Rakovinové buňky jsou lidské vlastní buňky nad růstem a reprodukcí, které tělo ztratilo kontrolu.

Vývoj rakoviny má 4 stádia - 4 stádia, každý který je obvykle označený římskými číslicemi od I k IV. Detekce tumoru ve stadiu, kdy se metastázy již objevily ve vzdálených lymfatických uzlinách a / nebo tkáních a orgánech, automaticky určuje fázi procesu jako čtvrtou.

Co ovlivňuje délku života pacienta s rakovinným stadiem 4?

Životní prognóza pacientů se zhoubnými nádory stadia IV je určena rychlostí šíření nádoru do okolních tkání a vzdálených orgánů.

Doba zdvojení nádoru může trvat od 30 dnů do několika let a desetiletí. Existují nádory, o kterých se člověk ve svém těle nikdy nedozví. Vyznačují se velmi pomalým růstem a neprojevují se klinicky po dlouhou dobu. Jedná se o tzv. Latentní, pomalé nebo „dobré“ nádory.

Příklad z praxe. V roce 1997 jsme pod dohledem profesora Michail Lazarevicha Gershanovicha léčili pacienta s nehodgkinským lymfomem IV. Manželka pacienta se nás zeptala, kolik zbývá pro mladou ženu, aby žila? Po polychemoterapii a radioterapii zbývajících lézí, se pacientka blíží ke mně v dobrém zdravotním stavu 20 let a její syn úspěšně vstoupil na univerzitu.

Existují „zlé nádory“ charakterizované agresivním potenciálem pro metastázy. Se zdánlivě malými velikostmi primárního fokusu je pozorováno rychlé šíření procesu - rychlý vznik a růst vzdálených metastáz v různých orgánech, nejčastěji v játrech, plicích, kostech, mozku... Ve většině případů, s pomocí moderních a včasných protirakovinných léčebných postupů, všechny Je však možné kontrolovat symptomy nemoci a zpomalit, ne-li zastavit, „průběh“ samotné nemoci.

V některých případech je pacientova životní prognóza spojena se současnými onemocněními (těžký diabetes mellitus, chronické dekompenzované srdeční selhání, respirační nebo renální selhání, cerebrovaskulární a tromboembolická onemocnění, chronické infekce atd.), Které neumožňují plnou léčbu.

Věkové paradoxy

Předpokládá se, že starší lidé se obtížněji vypořádávají s onemocněním nazývaným rakovina. Konec konců, velký počet asociovaných onemocnění omezuje použití určitých typů léčby, vzhledem k riziku různých komplikací. Na druhou stranu u starších lidí dochází ke zpomalení metabolických procesů a samotný průběh nemoci je nečinný, pomalý. Je důležité si uvědomit, že dnes starší a starší věk není sám o sobě kontraindikací pro jmenování protinádorové terapie. Důležitější je biologický věk pacienta, nikoli ten, který je uveden v cestovním pasu.

U mladých pacientů je naopak počet komorbidních nemocí několikanásobně menší a vůbec žádné závažné nemoci. Aktivní metabolické procesy však mohou částečně přispět k agresivnímu průběhu nádoru. Věk se tak stává spojencem i nepřítelem.

Velmi důležitá je doba trvání anamnézy (anamnézy) onemocnění a také rezervy protinádorové léčby.

Vše závisí na řadě důležitých faktorů, z nichž hlavní je nádorový pas, který je určen výsledky histologických, imunohistochemických + odvození molekulární genetiky.

Protinádorová léčba rakoviny stadia IV dnes může zahrnovat:

 • všechny typy protinádorové terapie (chemoterapie, hormonální terapie, cílená terapie, imunoterapie, imunokonjugáty);
 • doprovodná terapie (osteomodifikační činidla, například bisfosfonáty nebo denosumab, prevence léků nejčastějších komplikací chemoterapie: nevolnost a zvracení, neutropenie a anémie atd.);
 • radiační terapie, primárně s analgetickým cílem;
 • cytoreduktivní chirurgická léčba (zaměřená na snížení objemu nádorových mas);
 • lokální fyzikální metody - fotodynamická terapie, kryodestrukce atd.;
 • symptomatická terapie (zaměřená na korekci různých symptomů onemocnění) - analgetika, sedativa, korekce nedostatku výživy atd.

Proto jsou tumory rozděleny do 3 hlavních skupin:

 • Vysoce citlivý na chemoterapii, která může být díky své pomoci vyléčena (nádory zárodečných buněk, cystická smyk, Hodgkinův lymfom atd.).
 • Nádory, které reagují na chemoterapii, ale nejsou s ním plně vyléčeny (non-Hodgkinovy ​​lymfomy, rakovina prsu, rakovina plicních buněk malých buněk, rakovina vaječníků atd.).
 • Nádory, které jsou špatně přístupné k léčbě chemoterapií, jako je rakovina žaludku, rakovina jater, rakovina pankreatu, melanom, atd.

Takže u pacientů s melanomem stadia IV byl doncarbazin až do nedávné doby považován za nejcitlivější lék. Nyní byly získány důkazy, že onkoimunologické léky - inhibitory Chek-point - protilátky proti CTLA-4, PDL1, PD1 (3 léky již byly registrovány v Ruské federaci: ipilimumab, pembrolizumab a nivolumab) opět „trénují“ imunitní systém těla k boji zhoubný nádor, což znemožňuje, aby nádorové buňky „unikly“ z imunitního dohledu. Podle klinických studií a programu rozšířeného přístupu, který proběhl v našem ústavu, protinádorový účinek těchto léků přetrvává i roky po ukončení léčby. Je důležité si uvědomit, že reakce těla na léky této skupiny je zvláštní. Proto by měla být léčba zahájena pod dohledem zkušených a kvalifikovaných onkologů!

Laboratoř molekulární onkologie

U pacientů s karcinomem fáze 4 je třeba zdůraznit paliativní pacienty.

Paliativní pacienti jsou pacienti s rakovinou, kteří vyčerpali všechny léčebné možnosti, jejich těla již nemohou s tímto onemocněním bojovat. Fyzický stav těchto pacientů je v některých případech způsoben vícečetným orgánovým selháním. Vyčerpaná protinádorová léčba neumožňuje pokračovat v léčbě. Z obrázku klinického krevního testu můžete vidět, že hematopoéza je silně depresivní (například nízký hemoglobin, počet krevních destiček, počet leukocytů). Naopak v biochemické analýze krve mohou být mimo jiné například kreatinin, bilirubin a / nebo transaminázy atd.

Stádium, kdy paliativní pacient pociťuje silnou slabost, nevystupuje z postele a nepohybuje se, nejí sám, má zmatek - nazývají se termální. Všechny možné léčby již byly vyzkoušeny a přestaly fungovat, je možná pouze symptomatická úleva (například úleva od bolesti). Příčinou úmrtí pacientů s rakovinou je často vícečetné selhání orgánů. Nádor inhibuje funkci důležitých orgánů a tělesných systémů, nádorová hmota roste a stává se neslučitelnou se životem. Nicméně pacienti s rakovinným stadiem 4, kteří dostávají příslušnou paliativní lékařskou péči, kterou v současné době plně poskytuje kvalifikovaný a speciálně vyškolený personál nemocnice, mohou žít dostatečně dlouho as dobrou kvalitou života. Každý pacient má vždy šanci počkat na nové typy léčby, u kterých bude rakovina citlivá. Věda postupuje kupředu mílovými kroky!

Neměli bychom zapomínat na psychologické, sociální a duchovní složky. Lékařští psychologové často pomáhají najít své „duchovní kotvy“ pro onkologické pacienty.

Co dává psychologickou pomoc pacientovi s rakovinou?

 • Emocionální stav pacientů a příbuzných se zlepšuje;
 • alarmy, obavy, obtíže v rodinných vztazích jsou překonány;
 • je posílena motivace podstoupit léčbu;
 • zlepšila se kvalita života nemocných a jejich rodinných příslušníků;
 • jsou získány dovednosti efektivní komunikace s lékařským personálem, kolegy, přáteli a blízkými lidmi.

Je důležité si uvědomit, že stadium IV maligního procesu je dnes dobře řízený proces, který se s pomocí protinádorové léčby úspěšně transformuje do chronického a pomalého procesu. To zase umožňuje pacientům žít s novou a efektivnější léčbou. Dvacet let zkušeností jako chemoterapeut na Onkologickém výzkumném ústavu. N.N. Petrova na otázku: "Jak dlouho pacienti s rakovinou žijí 4 stupně?" Umožňuje odpovědět: "Long", ale s včasnou a moderní léčbou.

Publikace autora:
Tatyana Y. Semiglazova
lékaře nejvyšší kategorie
lékař lékařských věd
Vedoucí vědeckého oddělení inovativních metod terapeutické onkologie a rehabilitace Ústavu onkologického výzkumu N.N. Petrova